Vrijwilligerswerk in De Heide: verbonden maar niet gebonden
“Het vrijwilligerswerk bij De Heide betreft een uitgebreid aantal activiteiten. We kunnen hierbij een beroep doen op circa 110 vrijwilligers. Het succes van de werking heeft wellicht te maken met onze aanpak: iedereen is van harte welkom maar wanneer of hoe vaak iemand komt, speelt geen rol. Als vrijwilligers in een te strak keurslijf zitten, zullen ze sneller afhaken,” openen Inès Caus, vrijwilligerscoördinator en Johan De Baets, tien jaar actief als vrijwilliger. De Heide in Merelbeke is een centrum voor personen met een beperking die er tijdelijk of permanent wensen te verblijven, van de dagbesteding wensen te genieten of mobiel ondersteund willen worden.
Kader Het advies van Koen Vermeulen, Trainer/Consult Vrijwilligersmanagement www.vrijwilligerswerkwerkt.be
*Vele organisaties zijn op zoek naar vaste vrijwilligers, dit is zeker te begrijpen.
Dit is het meest kwalitatieve voor de cliënt, en organiseert ook makkelijkst.
Maar net dit verwachte vaste engagement – of het strak keurslijf - maakt de drempel voor vele burgers te hoog om in te stappen in het vrijwilligerswerk. Anno 2015 willen mensen zich niet meteen gebonden voelen. Mensen willen nagaan waar het aangenaam vrijwilligen is; een zinvolle taakinvulling binnen een aangenaam kader staan hierin centraal.
*Vaste vrijwilligers moeten we niet langer zoeken, wel creëren.
Nog beter dan op zoek te gaan naar vaste vrijwilligers, is samen met de kandidaat vrijwilliger op zoek te gaan naar zijn interesses, zijn passie en zijn talenten, om deze te matchen met bepaalde taken binnen de organisatie. Dit is een benadering waarbij we bij aanvang niet vragen aan de vrijwilliger om meteen organisatieloyaal te zijn, we vragen hem wel taakloyaal te zijn. *Mensen vragen een taak uit te voeren, verlaagt de drempel om in te stappen. Eens mensen bereid zijn een taak op te nemen is het aan de organisatie om een vrijwilligersvriendelijke context te creëren. 3 punten staan hierin centraal:
  • Laat de vrijwilliger taken kiezen die aansluiten bij zijn interesses en noden.
  • Zorg dat de vrijwilliger zijn taak kan opnemen in een aangename en positieve context.
  • Waardeer de vrijwilliger persoonlijk voor hun engagement.
Wanneer aan deze drie voorwaarden voldaan wordt, zal de vrijwilliger de context waarin hij vrijwilligt als aangenaam ervaren, en misschien zelfs als verrijkend voor zichzelf ervaren. Op die manier zal de betrokkenheid op de taak geleidelijk aan evolueren naar betrokkenheid op de organisatie. Dergelijke vrijwilligers zorgen voor een mond aan mond reclame die doeltreffender is dan vele flyers of rekruteringscampagnes Organisaties die anno 2015 op deze wijze werken, laten occasionele vrijwilligers evolueren naar een grotere vastheid in engagement, eerder dan het te eisen. Vrijwilligerswerk anno 2015 vraagt dan ook meer dan task management een sterk people management.
“De vrijwilligerswerking bestaat 10 jaar en startte met het openhouden op zondagmiddag van de cafetaria “De Heideroos”. Dit vindt nog steeds plaats maar ondertussen organiseren we tal van andere activiteiten. De groep van vrijwilligers werd steeds groter en groter door eigenlijk de klassieke “mond-aan-mond-reclame”. Ons motto is duidelijk: wat je doet in De Heide is niet vrijblijvend, maar wel vrijwillig. De frequentie speelt geen rol. Er zijn vrijwilligers die één of twee keer per jaar komen, andere ieder week, andere iedere dag. Leeftijd, motivatie en profiel is zeer divers.” Versterken van wederzijdse waardering “Voor alle duidelijkheid: de taken die vrijwilligers uitoefenen in De Heide zijn niet bedoeld om personeel te vervangen. Zij zijn en blijven vrijwilligers. Voor wie zin heeft om vrijwilliger te worden, leggen we eerst een kennismakingsgesprek vast. We doen een rondleiding, geven uitleg over onze voorziening en over de cliënten die in De Heide verblijven. Daarnaast peilen we naar de verwachtingen en naar wat men graag zou doen als vrijwilliger. Eenmaal zij zich engageren, tekenen ze een contract en ontvangen een welkomstbrochure. Er wordt geen honorering voorzien maar vrijwilligers zijn vanzelfsprekend verzekerd. Jaarlijks richten we infomomenten in over het reilen en zeilen van de voorziening. Ook vorming wordt gegeven aan vrijwilligers. Het betreft daarbij onder meer hef- en tiltechnieken, slikprotocol, rijden met een busje, vasthechten van bewoners in een busje, EHBO, omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag, enz. Voorts staat er een spaghettiavond gepland in juli. In de maand januari organiseren we het Heidefeest waar personeel, vrijwilligers en hun partners samen een leuke avond beleven met eten en drinken. Dergelijke momenten versterken de wederzijdse waardering.” Vele helpende handen “Zoals gezegd: we hebben een brede variatie aan taken die ingevuld worden door vrijwilligers. Een aantal vrijwilligers houdt de cafetaria open op aanvraag van wandel- of fietsclubs die passeren langs onze site. De jaarlijkse barbecue in juni is een grootschalige evenement met 800 à 900 deelnemers, volledig georganiseerd door de vrijwilligersgroep. In december wordt een jaarlijkse winter- en geschenkenbeurs georganiseerd. Iedere dag is er een avondbuffet voor de bewoners, verzorgd door vrijwilligers. Ook “technische” klussen staan op het programma zoals schilder- en opknapwerk, of het reinigen en onderhoud van rolstoelen. Sommige vrijwilligers helpen mee in het opknapatelier, andere zijn dan weer een luisterend oor voor bewoners, of gaan met hen wandelen of fietsen tijdens de zomermaanden. Ook voor het vervoer van bewoners naar externe activiteiten kunnen we rekenen op vrijwilligers. Een groot “evenement” is de tweejaarlijkse gezamenlijke uitstap met al de bewoners: telkens kunnen wij een beroep op een 14-tal vrijwilligers die een volledige week meegaan. Om het beeld compleet te maken: ook bij externe activiteiten zoals het helpen bij beurzen, kerstmarkten, eindejaarsfeesten, kleine kermis in Merelbeke, enz. staan vrijwilligers paraat. De externe activiteiten dragen bij tot naamsbekendheid van De Heide en resulteren vaak in het aantrekken van nieuwe vrijwilligers. Ten slotte neemt een deel van de vrijwilligersgroep de werving van giften voor zijn rekening, een organisatie van FOG, Financieel Ondersteuning Groep. Zij zorgen voor de inzameling van giften voor onder meer het verbouwen en renoveren van de bestaande cafetaria. Uit de opsomming van de talrijke activiteiten blijkt dat vrijwilligers onmisbaar zijn voor de voorziening. Wij danken hen voor de vele helpende handen, wij hebben het diepste respect voor hun inzet,” besluiten Inès Caus en Johan De Baets.
Bert Verbeke
Reeks: vrijwilligerswerk