Communicatie start met een juiste bewegwijzering
“Ziekenhuizen en woonzorgcentra zijn wel twee zeer verschillende omgevingen op het vlak van bewegwijzering. In woonzorgcentra draait alles om eenvoud en huiselijkheid. Bewoners en bezoekers moeten op een makkelijke manier hun weg vinden. Daarnaast moet de bewegwijzering in een woonzorgcentrum een afspiegeling zijn van het interieur en de sfeer van het gebouw. We streven daarbij steeds naar eenheid en een rustige uitstraling. Huiselijkheid kan je onder meer bereiken door een thematische bewegwijzering.”
“Wat betreft bewegwijzering in ziekenhuizen en wzc’s zien we eigenlijk een gemengd beeld. Enerzijds wordt er in sommige organisaties meer aandacht besteed aan de eigen “huisstijl”. Maar anderzijds zien we ook dat bewegwijzering vaak stiefmoederlijk behandeld wordt en pas op het einde van een bouwproject aan bod komt. Hoe eerder we in een project betrokken worden, hoe beter we de wensen van een opdrachtgever kunnen vertalen en omzetten in een creatief en gepersonaliseerd concept,” vertelt Johan Lambrechts, zaakvoerder van Signburo. Signburo verzorgt totaalconcepten in bewegwijzering en visuele communicatie met onder meer statische bewegwijzering, digitale toepassingen en grafische applicaties.
Branding “Ziekenhuizen zijn doorgaans complexe omgevingen. In de loop der jaren worden er vaak nieuwe afdelingen bijgebouwd, gerenoveerd, heringericht, enz. Dat alles draagt niet bij tot een logische indeling van een gebouw. Het is onze taak om hierin duidelijkheid te verschaffen. Ziekenhuizen stappen steeds vaker af van standaard bordjes, hun eigen huisstijl wordt een onderdeel van de bewegwijzering. In de concurrentiestrijd met andere ziekenhuizen is “branding” en uitstraling een belangrijke troef. Een duidelijke bewegwijzering speelt daarbij ook een voorname rol.”
Meedenken met de klant “Zoals gezegd: wij worden het liefst al van bij de aanvang betrokken in een project. Op die manier kunnen wij samen met de opdrachtgever en de (interieur)architect grondig analyseren wat de noden zijn. Het uitvoeren van een bewegwijzeringsproject is doorgaans een werk van lange adem, een project moet kunnen groeien. Wij vinden het een uitdaging om telkens weer onze ervaring en knowhow met de klant te delen. De talrijke referenties in ziekenhuizen en woonzorgcentra bewijzen het gelijk van onze aanpak. Enkele voorbeelden: ziekenhuizen: Jan Yperman, ZNA, Sint-Andries Tielt; wzc’s: Toermalien (OCMW Genk), Yserheem (OCMW Diksmuide), de Maaspoorte (OCMW Maaseik), groep Soprimat, enz.,” besluit Johan Lambrecht. Info: www.signburo.be
DOSSIER: Binneninrichting bij wzc en ziekenhuis