Licht als feelgoodfactor

De patiëntenkamer speelt in het genezingsproces een uiterst voorname rol. Het juiste licht kan er toe bijdragen dat de patiënt zich ondanks de vreemde omgeving geborgen en goed voelt. Een aangename atmosfeer werkt ook positief in op de behandelende artsen, het verplegend personeel en de bezoekers.
Licht wordt een feelgoodfactor wanneer het zich qua lichtkleur, lichtrichting en intensiteit aan de specifieke situatie aanpast en de ruimte in de verschillende stemmingen onderdompelt. Tijdens de bezoekuren scoort een communicatieve verlichting met daglichtachtig, natuurlijk licht en een evenwichtige lichtverdeling het best. Om te lezen daarentegen volstaat een gedempte lichtstemming. Een lichtkleur die inspeelt op de meubels, materialen en kleurconcepten van de ruimtebegrenzende vlakken doet een huiselijke sfeer ontstaan. Een individueel beïnvloedbare daglichtintegratie bevordert de genezing van patiënten.
Evenwichtige lichtsterktes worden als aangenaam ervaren. Ze kunnen het best gerealiseerd worden via meerdere lichtcomponenten: armaturen met zichtbare lichtsterktes vinden bijvoorbeeld in verticaal verlichte vlakken een ideale aanvulling en ondersteunen de mensen in hun ruimtelijke waarneming.
In ontmoetingsruimtes zijn voor een probleemloze oriëntatie en veilige verplaatsingen toereikende lichtsterktes nodig. Ook het feit dat in vele ziekenhuizen en woonzorgcentra de gangen als ontmoetings- en communicatieplaatsen worden gebruikt en veel patiënten met beperkte visuele vermogens zich hier ophouden, is een argument voor een hoogwaardige lichtoplossing. Naast de functionele en emotionele component heeft de verlichting ook een niet-visuele, biologische impact op mensen. Licht is een belangrijke metronoom voor het slaap- en waakritme.
DOSSIER: Binneninrichting bij wzc en ziekenhuis