Intelligente verwerking van laboformulieren
Oplossing De iGuana Intelligent Lab Form Processing Solution is ontwikkeld om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Het is gebaseerd op TeleForm, een formulierherkenningssoftware die wordt gebruikt bij de meest geavanceerde laboratoria overal ter wereld. Het maakt gebruik van optische markeringsherkenning om de gegevens vermeld op laboformulieren te herkennen, samen met de handgeschreven opmerkingen van de arts. Verzamelde gegevens worden toegevoegd aan uw LIS en laboformulieren worden automatisch gearchiveerd. De oplossing van iGuana combineert alle nodige stappen om te verifiëren dat aanvragen voor labotesten goed worden gescand, dat de verzamelde gegevens 100% foutloos zijn en dat uw LIS duidelijke instructies ontvangt om de aangevraagde labotesten uit te voeren (ook in volledig geautomatiseerde, veelvuldig gebruikte laboratoriumomgevingen). De oplossing is volledig schaalbaar, ongeacht of uw labo nu honderden of tienduizenden aanvragen per dag te verwerken krijgt. 
Formulierontwerp Maak eenvoudig nieuwe formulieren en nieuwe versies van formulieren aan. Maak gepersonaliseerde formulieren door informatie van de aanvrager/afdeling vooraf te op de formulieren te printen zodat artsen die makkelijker kunnen invullen en het scansysteem ze makkelijker kan herkennen.
Scannen en herkennen van formulieren Wanneer een labotest werd ingevuld door de arts, wordt die gescand met behulp van gespecialiseerde scanners voorzien door iGuana. Aan elk formulier en bijhorend teststaal van de patiënt wordt een unieke barcode toegekend. TeleForm herkent het gescande formulier en bepaalt de versie.
Verzamelen en verifiëren van gegevens TeleForm leest de gegevens van het formulier aan de hand van optische markeringsherkenning. Als de software de markeringen die werden gemaakt door de arts niet kan herkennen, wordt een verantwoordelijke labomedewerker hiervan op de hoogte gebracht om de gegevens de interpreteren en te verzekeren dat er geen fouten worden gemaakt.
Gegevens toevoegen aan uw LIS Dankzij meer dan tien jaar aan praktijkervaring met het integreren van gegevens in labo-informatiesystemen, heeft iGuana ondertussen standaardconnectoren ontwikkeld voor de meeste systemen, waaronder Glims, Labosys, Molis en Corlabs. Dit zorgt ervoor dat iGuana beter dan wie ook in staat is om verzamelde gegevens eenvoudig en efficiënt toe te voegen aan uw LIS.
Elektronische aanvraagformulieren De moderne technologie van vandaag zorgt ervoor dat u perfect aan de hoge eisen van uw patiënten kunt voldoen. Plaats uw aanvraagformulieren online, zodat klinische analyses eenvoudig elektronisch kunnen aangevraagd worden. Formulieren archiveren Wanneer alle gegevens toegevoegd zijn aan uw LIS, wordt de volledig gescande labotest gearchiveerd in de iGuana Document Management Solution for Healthcare. Gearchiveerde formulieren kunnen gemakkelijk opgevraagd worden door bevoegde medewerkers wanneer nodig.

Bent u op zoek naar een betere manier om de patiëntgegevens op laboformulieren te verzamelen en te analyseren? Gezien de hoeveelheid gegevens op een typisch laboformulier (vooral wanneer het met de hand werd ingevuld), verloopt de verzameling van deze gegevens en de controle ervan op juistheid zelden vlot en eenvoudig. Als u bedenkt dat deze gegevens ook nog aan uw labo-informatiesysteem (LIS) moeten toegevoegd worden, wordt deze klus nog een stuk ingewikkelder.​
www.iGuana-DMS.com
DOSSIER: Binneninrichting van een woonzorgcentrum en ziekenhuis