DOSSIER: ICT
eTCS-project versterkt informatieoverdracht tussen ziekenhuis en wzc
 
Maartje Wils, Hoofdverpleegkundige Geriatrisch Support Team 
bij UZ Leuven
“Wanneer ouderen vanuit een residentiële naar een acute zorgsetting worden doorverwezen kan belangrijke informatie met betrekking tot zorg verloren gaan. De informatie is vaak niet volledig, wordt niet meegegeven of gaat verloren tijdens de transfer van de patiënt. De ontwikkeling van een goede methode voor informatieoverdracht is dus een sleutelelement bij de zorgoverdracht van de oudere patiënt. UZ Leuven en 7 woonzorgcentra uit Vlaams Brabant stapten in het eTCS-project. Het project heeft vooral tot doel om bij opname op de spoedafdeling meteen over de juiste medische achtergrond en behandelingsgeschiedenis van de patiënt te beschikken,” vertelt Maartje Wils, Hoofdverpleegkundige Geriatrisch Support Team bij UZ Leuven. Het project werd gesubsidieerd in het kader van het eWZC-programma, het informatiseringstraject van de Vlaamse woonzorgcentra.
Tot nu toe gebeurde de communicatie tussen een wzc en het ziekenhuis op een niet gestructureerde wijze en op basis van tel, fax, papier of niet beveiligde mail. Voor de zorgefficiëntie en de zorgkwaliteit is er evenwel nood aan een structurele communicatie automatisch geïntegreerd met het EBD, met het EMD van de huisarts en het EPD van het ziekenhuis. Een eerste aandachtspunt was om zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande platformen zoals Vitalink, eHealthBox, CoBRHA, enz. Een tweede aandachtspunt was het expliciteren van de samenwerking tussen de zorgpartners.”
Werkgroep van experten “Om het transferdocument te ontwikkelen werd een groep van experten uitgenodigd om deel te nemen aan een Delphi-procedure. Een Delphi-procedure bestaat uit het systematisch verzamelen en verwerken van de opinie van deskundigen over een bepaald onderwerp. Zestien experten uit de residentiële en acute zorgsector namen deel aan deze procedure. Vanuit de residentiële setting bestond het panel uit coördinerende en raadgevende artsen uit verschillende woonzorgcentra, één verantwoordelijke bewonerszorg, leden van de algemene directie van een woonzorgcentrum, een medewerker kwaliteitsbeleid en één medewerker van de sociale dienst. De acute zorgsector werd vertegenwoordigd door één hoofdverpleegkundige geriatrie universitair ziekenhuis, één psycholoog van het palliatief support team, één verpleegkundig manager, één geriater, één hoofdverpleegkundige spoedgevallen en twee artsen van de dienst urgentiegeneeskunde. Aan de hand van de topiclijst werd getracht consensus te bereiken over elk thema besproken in functie van de wenselijkheid tot opname in het transferdocument. Ook de globale structuur en de vormgeving van het transfertdocument werd besproken. Het transferdocument werd tijdens een tweede Delphi-ronde ter goedkeuring voorgelegd aan de eerste groep van experten. Het uiteindelijke transferdocument bevat drie grote luiken: patiëntgegevens, zorginformatie en medische gegevens. In totaal bevat het uiteindelijke transferdocument 8 thema’s, die op hun beurt onderverdeeld zijn in 50 sub thema’s met elk nog een gedetailleerde onderverdeling.”
Open architectuur “Bij een succesvolle afronding van dit pilootproject kan deze oplossing onmiddellijk ingezet worden door meer dan 80% van de Vlaamse wzc via het EBD van Corilus en via het EBD van Caresolutions, en door meer dan 65% van de Vlaamse ziekenhuizen via de “Unified Messing” van HealthConnect. Tevens biedt dit een oplossing voor meer dan 65% van de Vlaamse huisartsen via de software “Hector”. Omdat het om een open architectuur gaat, staat het andere leveranciers van EBD-software vrij deze oplossing in te bouwen.”
Steeds meer opnames ouderen via spoeddiensten in acute ziekenhuizen​ “Als een logisch gevolg van de vergrijzing neemt het aantal ouderen dat via de spoeddiensten in de acute ziekenhuizen wordt opgenomen toe. In het UZ Leuven zijn er jaarlijks 5.178 contacten van 80-plussers op spoedgevallen, waarvan bijna 4.000 80-plussers ook gehospitaliseerd worden. Uit een studie - uit 2013 - op de dienst spoedgevallen in het UZ Leuven blijkt dat 17,6% van de 75-plussers die zich aanmelden op de spoedgevallen doorverwezen worden vanuit een woonzorgcentrum. Het ontwikkelen van een transmuraal zorgbeleid dat de continuïteit in de dienstverlening voor de geriatrische patiënt kan waarborgen zal één van de grootste uitdagingen van de toekomst zijn,“ besluit Maartje Wils
Bert Verbeke