Elektronische medische voorschriften en verbinding met de ziekenhuisapotheek​
 
Elektronische medische voorschriften en de verbinding met de ziekenhuisapotheek zijn een feit binnen Epsylon. “In de loop van 2014 hebben we elektronische medische voorschriften in de verschillende betrokken eenheden geïntroduceerd”, legt EPR-verantwoordelijke bij Epsylon Pablo d’Alcantara uit. “Nu het project afgerond is, moeten de teams op het terrein aan de slag. Een belangrijke rol daarbij is weggelegd voor Evelyne Delmée, de hoofdverantwoordelijke van de apotheek, die instaat voor alles wat te maken heeft met de werking, maar ook met de verbetering en het zorgvuldiger maken van het apotheekdossier.”
 
Een compleet zicht op gedecentraliseerde voorraden op elk moment Elk elektronisch doktersvoorschrift dat in de software ingevoerd wordt, is rechtstreeks verbonden met de apotheek en zet een geneesmiddelenbedeling in werking. Dat zorgt voor voorraadbeheer op twee niveaus: de bakjes van patiënten en geneesmiddelenreserves bij de eenheden. “Verpleegsters geven de bereidingsmodaliteiten en de toediening van geneesmiddelen in het programma in”, zegt Chantal Moiset, Directrice Verpleegkundige Zorgen. “De apotheek kent de gebruikte producten op elk moment en kan voorraden van een eenheid of bakjes van patiënten aanvullen telkens dat nodig is. Dankzij de interface tussen verschillende computerprogramma’s kunnen geneesmiddelen op het einde van de maand automatisch gefactureerd worden.” “Het zal wel voor iedereen duidelijk zijn dat de implementatie van deze software een complexe onderneming geweest is”, zegt Pablo d’Alcantara. “We hebben zelfs de organisatie van de verpleegkundige zorgen moeten herwerken. Bij het computeriseren van de behandelingen met geneesmiddelen hadden immers bedenkingen met betrekking tot de verpleegkundige verantwoordelijkheid de kop opgestoken. Er moesten ook beslissingen genomen worden over de verschillende fasen van bereiding, controle en toediening van de geneesmiddelen. Vandaar dat er ook opleidingssessies , o.a. door Evelyne Delmée, moesten worden voorzien. Nu is het hele patiëntendossier (Dossier Patient Informatisé of DPI) geautomatiseerd. En voor elke eenheid, patiënt per patiënt, kunnen wij daarin alles terugvinden: wat is voorgeschreven, bereid, toegediend of gewijzigd; wat werd gebruikt uit de voorraad van een eenheid of uit bakjes van patiënten; voorwaardelijke voorschriften enz.”
 
Naar een volledige automatisering Werkoverlast? In het begin wel, geven de drie Epsylon-diensthoofden toe, want de invoering van “H+ Drugs” vergt serieuze inspanningen: testen uitvoeren, bugs oplossen, vormingen geven, personeel begeleiden bij de veranderingen, aan nieuwe procedures wennen. “In het begin zorgt dat voor een lichte werkoverlast, maar mensen gaan al snel inzien dat er geen tijdrovende bestellingen meer gedaan moeten worden omdat alles automatisch en zeer precies werkt.”
 
Epsylon, het nieuw psychiatrisch zorgnetwerk dat ontstaan is uit de fusie van Fond’Roy en La Ramée, twee Brusselse vzw’s, werkt al sinds 2010 aan een grootscheeps informatiseringsproject. Dat project voorzag ook het gebruik van elektronische medische voorschriften en de verbinding ervan met de ziekenhuisapotheek, een onderneming die nu is afgerond.
DOSSIER: APOT​HEEKAUTOMATISATIE
Pablo d’Alcantara, EPR-verantwoordelijke bij Epsylon
Chantal Moiset, Directrice Verpleegkundige Zorgen bij Epsylon
Evelyne Delmée, hoofdverantwoordelijke van de apotheek bij Epsylon.