Algemene artikels
Een eenvoudige bloedafname voor het karakteriseren van borstkanker​
Het grensverleggend onderzoek aan het Instituut Jules Bordet, geïntegreerd referentiecentrum voor de strijd tegen kanker in België en in het buitenland, toonde voor de eerste maal aan dat de analyse van in het bloed circulerend tumor-DNA (ctDNA) door sequentiebepaling van een panel van 50 genen toelaat om genetische afwijkingen van de primaire tumor en van metastasen op te sporen bij metastatische borstkanker. ​
Een leidend onderzoek uitgevoerd door Dokter Michael Ignatiadis en biologe Françoise Rothé bevestigde het enorm potentieel van vloeibare biopsies. De onderzoekers hopen dat het in de toekomst mogelijk zal zijn om via een eenvoudige bloedafname genetische afwijkingen bij borstkankers op te sporen, de evolutie van de ziekte op te volgen, gemakkelijk de doeltreffendheid van een behandeling te evalueren of de keuze voor een nieuwe behandeling te oriënteren. Er zijn meerdere voordelen voor de patiënt: een weinig invasieve techniek met minder risico’s vergeleken met weefselbiopsies (tumorafnames), eenvoudig uit te voeren, een efficiënte analysemethode in het geval van letsels of tumoren die moeilijk bereikbaar zijn via een klassieke biopsie.