Pijnpunten vragen acties van Vlaamse regering
Een gezamenlijk optreden in het Vlaams parlement door een front van zowel syndicaten, ouderenorganisaties, thuiszorgorganisaties, mantelzorgers als de vier vertegenwoordigers van de koepels van de woonzorgcentra accentueerde de nood aan bijkomende investering in de zorg. Tijdens een hoorzitting in de commissie welzijn van eind april werden aanbevelingen geformuleerd. Aanleiding hiervan is de non-communicatie van politieke verantwoordelijken over de impact van de staatshervorming. In de sector van residentiële zorg heerst grote ongerustheid​.
 
Vanuit het forum worden een aantal aandachtspunten en eisen geformuleerd. (1) Woonzorgcentra staan in voor ouderen met zware zorgprofielen. (2) Er wordt geopteerd voor financiering van bestaande en toekomstige zware zorg (cfr. RVT erkenning) gekoppeld aan een aangepaste, gefinancierde personeelsomkadering. Daarom dient er een inhaalmanoeuvre vanaf 2012 voor deze zorgfinanciering mogelijk worden gemaakt. (3) Op geregelde tijdstippen worden de noden van de Vlaamse ouderen aan de hand van meetbare criteria geëvalueerd en bijgestuurd op basis van herziene programmatienormen, personeelsnormen, heroriënteren van bestaande sites naar specifieke doelgroepen zoals onder meer dementerenden, palliatieve zorg, nachtopvang… (4) Er wordt eveneens fors ingezet op de thuiszorg en de begeleiding/ondersteuning van mantelzorgers. (5) Gevraagd wordt om alle diensten die met ouderenzorg te maken hebben per gemeente in kaart te brengen en dat alternatieve zorgvormen in snelheid worden gerealiseerd (lokale dienstencentra, erkende assistentiewoningen, dagverzorgingscentra en Collectieve Autonome Dagopvang voor Ouderen, kortverblijf…) en dat de woonzorgnetwerken worden geïmplementeerd​. Transparantie qua opmaak (6) Transparantie qua opmaak van de meerjarenbegroting wordt gevraagd. Alle vertegenwoordigers willen participeren aan een technische werkgroep die de financiële impact constant monitort en de besteding van het budget voor de ouderenzorg plant. Er wordt voor één indicatiestelling gekozen voor het bepalen van de zorggraad en informaticatoepassingen worden daarvoor gebruikt. (7) Geëist wordt een consequent uitvoerend beleid en onrust bij de werknemers over de toekomst van de sector moet worden weggenomen. (8) Proefprojecten worden in een regelluwe omgeving toegelaten en gaan na hoe het aanbieden van de zorg op basis van samengebrachte ervaring wordt uitgevoerd en indien aangewezen, geoptimaliseerd. Het forum reikt de hand uit naar de politici: het wil gedreven meewerken aan de realisatie van een Vlaams ouderenzorgbeleid. Gehoopt wordt dat het beleid het overleg met de vertegenwoordigers zeer ernstig neemt. Enkel op die manier zal het forum geen strijdfront worden en nog daadkrachtiger optreden.
DVDM
Rubriek: Care Comment