Ruimten in de gezondheidszorg: rekening houden met de psychologie van kleuren
Bij het ontwerpen van ruimten in de gezondheidszorg moet rekening gehouden worden met specifieke functionele eisen. Voor designers is het een uitdaging de technische eisen, zoals de mogelijkheid tot desinfectie, belastbaarheid en duurzaamheid, te combineren met de specifieke esthetica die deze omgeving vraagt. Het ontwerpen van een interieur is niet zomaar een kwestie van een inrichtingsplan opstellen, het moet een antwoord zijn op de sociale omgeving. In de kern komt het erop neer dat mensen een ruimte willen hebben waarin ze zich prettig voelen. Dat is voor een deel het verlangen naar een beschutte plek, maar het gaat ook om zo iets als plezier of “gebruikscomfort”. Reageren op verschillende kleuren Voor een comfortabele sfeer moet een ontwerper rekening houden met de psychologie van kleuren en de uitwerking daarvan op het interieur. De psychologie van kleuren vormt samen met de uitgangspunten voor een goed ontwerp een leidraad bij het kiezen van kleuren met het beoogde effect. De psychologie van kleuren houdt zich bezig met de manier waarop mensen reageren op verschillende kleuren. Verzadigde kleuren uit het gele/oranje/rode deel van de kleurencirkel stimuleren over het algemeen de energie, terwijl kleuren uit het blauwe/groene gedeelte kalmerend werken, zowel in fysiek als in emotioneel opzicht. Bij het kiezen van een kleur moet daarom niet alleen gelet worden op het esthetisch aspect, maar ook gekeken worden of het wel een geschikte keuze is voor de emotionele omgeving.
Verschillende afdelingen, verschillende eisen De verschillende afdelingen stellen elk hun eigen eisen voor wat betreft het kleurgebruik: voor de kinderafdeling bijvoorbeeld moeten andere kleuren en contrasten toegepast worden dan op de afdeling gerontologie. Ook de duur van het verblijf is van invloed op de samenstelling van de kleuren. De diverse afdelingen hebben allemaal een eigen functie en dat heeft ook gevolgen voor de duur van het verblijf. Behalve de functie en de duur van het verblijf vormen ook de architectuur en de lichtinval belangrijke criteria bij de keuze van kleuren en materialen. Het streven moet zijn om in de vormgeving een concept tot uitdrukking te brengen waar de eigen sfeer van elke afdeling apart een integraal onderdeel van uitmaakt. Publieke ruimten zoals de receptie vervullen een bijzondere functie: hier wordt de patiënt opgenomen en betreedt hij een hem vreemde wereld. De sfeer hier moet er één zijn van veiligheid en professionaliteit. Trappenhuizen en gangen vormen de verbinding tussen de verschillende ruimten: het zijn doorgangen waar niemand zich lang ophoudt. Hier kan gebruik gemaakt worden van felle kleuren, voor een betere oriëntatie en duidelijke verwijzingen. Semipublieke ruimten Wachtkamers zijn semipublieke ruimten en moeten vooral zorgen voor een positieve atmosfeer, om het wachten zo aangenaam mogelijk te maken. Restaurants en publieke ruimten moeten een sfeer hebben die zich duidelijk onderscheidt van die op de andere afdelingen. Op de afdelingen die niet publiekelijk toegankelijk zijn, moet er een intieme, geborgen sfeer heersen. Op de patiëntenkamer moet de patiënt zeer lang verblijven, en soms zelfs voor lange tijd vrijwel roerloos blijven liggen. Een dergelijke omgeving moet rust uitstralen en er mag niets bedreigends van uitgaan. Bijzondere ruimtes, zoals de kraamafdeling, operatiekamers en de therapiezalen, hebben ieder zo hun eigen karakter. Daar moet in het ontwerp rekening mee gehouden worden.
Wanneer mensen naar een ziekenhuis moeten, ervaren ze dat als een bijzondere gebeurtenis die gepaard kan gaan met angst en onzekerheid. Het ziekenhuis is voor enige tijd de leefomgeving van de patiënt. Wanneer patiënten zich op hun gemak voelen, heeft dat effect op de medische behandeling. Kleuren zijn als onderdeel van de vormgeving belangrijk als het erom gaat dat iedereen zich in een bepaalde ruimte op zijn gemak moet kunnen voelen.
Met dank aan CAPAROL
DOSSIER: Binneninrichting bij wzc en ziekenhuis