Endovasculaire ingrepen in az Sint-Blasius live uitgezonden op LINC congres in Leipzig
Op dinsdag 27 en 28 woensdag voerde de dienst vaatheelkunde van az Sint-Blasius twee keer twee endovasculaire ingrepen uit, die live werden worden uitgezonden en becommentarieerd op het LINC congres te Leipzig. Dit congres brengt jaarlijks ruim 5000 vaatchirurgen samen uit de hele wereld om de meest recente materiaal- en strategieontwikkelingen in de minimaal invasieve bloedvatenchirurgie te leren kennen.
De ingrepen - lange verstoppingen van de dijbeenslagader - werden uitgevoerd door dr. Deloose en dr. Callaert, terwijl dr. Bosiers als moderator in Leipzig de zaaldiscussie in goede banen leidde. Bij de endovasculaire ingrepen in extreem vernauwde dijbeenaders werd de bloeddoorstroming succesvol hersteld. az Sint-Blasius is het enig Belgisch centrum dat op deze manier actief deelnam aan het wereldcongres. Dendermonde werd hiervoor uitgekozen omdat het vaatteam vermaard is voor minimaal invasieve vaatchirurgie en uitgerust met een hypermodern operatiekwartier specifiek voor dergelijke ingrepen.
Carlo Steegmans
Probis
Algemene artikels