DOSSIER: APOTHEEKAUTOMATISATIE
Apotheek­automatisatie: centraal versus decentraal model
 
“De aanleiding voor een apotheekautomatisatie is divers. In de eerste plaats kan het kaderen in het accreditatietraject van een ziekenhuis, waarbij unieke traceerbaarheid een must is. Daarnaast is het ziekenhuis ook verzekerd van een “tweede paar ogen” bij de bedeling van medicijnen dankzij de scanning van barcodes. Nog niet alle farmaceutische leveranciers bieden verpakkingen met barcodes aan en ook is dit nog niet verplicht vanuit de Europese regelgeving. Een tweede opportuniteit om over te gaan op apotheekautomatisatie heeft te maken met de logistieke problemen waarmee heel wat ziekenhuizen kampen. Manke logistiek leidt vaak tot grote verliezen, fouten, retourzendingen, slecht voorraadbeheer, enz. Kortom, ziekenhuizen hebben er alle belang bij om de invoer van apotheekautomatisatie ernstig te overwegen. De investeringskosten spelen daarbij vanzelfsprekend een belangrijke rol. Maar ziekenhuizen die niet kiezen voor apotheekautomatisatie zullen zich op termijn moeten realiseren dat ze een verkeerde keuze maken, al was het alleen maar omwille van de hoge personeelskosten in het huidige “klassieke” systeem. Op langere termijn gaan die personeelskosten immers zwaarder doorwegen dan de initiële investering.”
 
Derde model “Zoals gezegd kunnen ziekenhuizen kiezen uit een geautomatiseerd centraal of een decentraal model. Marktspelers bieden hierbij robots aan in de apotheek of grote robots op de afdelingen. Beide modellen hebben hun voor- en nadelen. Sinds kort is er ook nog een derde weg, namelijk een semiautomatisch decentraal model. Slechts weinig ziekenhuizen maakten al een definitieve keuze, men kijkt nog even de kat uit de boom en wacht de bevindingen af van eerste “good practices”. Enkel in AZ Damiaan heeft men reeds sinds 2013 ervaring opgedaan met een centrale apotheekautomatisatie. Onder meer hierdoor heeft het ziekenhuis het aantal foutbedelingen van medicijnen kunnen reduceren tot 1 op 100.000,” besluit Danny Van Hoof.
 
“Apotheekautomisatie wint steeds meer aan belang in ziekenhuizen. De belangrijkste vraag daarbij is de keuze voor een centraal of een decentraal model,” vertelt Danny Van Hoof, Director van adviesbureau BeAligned. BeAligned helpt zijn klanten bij de implementatie van strategische beslissingen, bij procesverbetering en de interactie met medewerkers en klanten. Naast publiek transport, banken en overheden behoren de jongste jaren steeds meer ziekenhuizen tot de klanten.
Bert Verbeke
Danny Van Hoof,
Director van adviesbureau BeAligned