DOSSIER: ICT
EPD in ZNA
verbetert kwaliteit
en efficiëntie
van zorgproces​
“De aanbesteding voor het EPD startte in 2011, het contract met Xperthis werd eind 2012 getekend, een jaar later begon de implementatiefase. De voorbij twee jaar hebben wij de ruimte genomen om ons organisatorisch klaar te stomen. Dat doen we onder meer door audits op de verpleegafdeling met als doel te komen tot uniformisering van procedures. Ook de apotheekafdeling heeft de ruimte gekregen om een strategie te ontwikkelen die toekomstige automatisatie perfect laat aansluiten op het EPD.”
Pilootwerking “De overstap naar het EPD wordt per discipline aangepakt, waarbij we van start gingen op de afdeling gastro-enterologie. Het belangrijkste voordeel van deze aanpak zijn de ervaringen uit het leerproces waardoor we ook op andere afdelingen sneller en doelgerichter het EPD kunnen invoeren. De bedoeling is om uiteindelijk tot een ziekenhuis-brede uitrol voor alle ZNA-sites te komen. De diensten Vaat- en Algemene heelkunde zullen als tweede in de piloot instappen.”
Configuratieteam “Het pilootproject wordt van dichtbij opgevolgd door de EPD-stuurgroep, samengesteld uit medewerkers van het medisch korps, informatici, verpleegkundigen en apotheekmedewerkers. Wij beschikken over een configuratieteam waarin acht medewerkers actief zijn voor het medische luik en acht medewerkers ingezet worden voor het verplegingsluik. Het medische team van de gastro-enterologie afdeling komt tweewekelijks samen met als doel de inhoud van het EPD te organiseren rond talrijke domeinen: anamnese, opbouw en layout van brieven naar verwijzers, enz. Het komt er op aan om dit proces grondig aan te sturen, zodat er bij het vinden van een consensus knopen kunnen doorgehakt worden.”
Samen met drie andere ziekenhuizen “Naast ZNA kozen nog drie andere ziekenhuizen voor Xperthis als leverancier voor hun EPD: O.L.V.-Lourdes Ziekenhuis Waregem, Sint-Andriesziekenhuis Tielt en AZ Alma in Eeklo-Sijsele. Regelmatig worden de koppen bij elkaar gestoken om kennis uit te wisselen over onder meer de ICT-technische aspecten en de projectaanpak. We trachten de implementatiestrategie van de ziekenhuizen op elkaar af stemmen. Daarnaast neemt ZNA ook deel aan het project “EPD Proeftuinen Vlaanderen”. Dit is een door de overheid gesubsidieerd project waarbij ziekenhuizen over de muren heen, samen met verschillende EPD-leveranciers, proefprojecten opzetten die de uitrol van een EPD in Vlaamse ziekenhuizen moet faciliteren.”
EPD in kader van JCI-accreditatie “Het EPD-verhaal moet je in een bredere context zien. In de eerste plaats dient een EPD de kwaliteit en de efficiënte van het zorgproces te verbeteren. Een van de uitgangspunten is dat alle zorgverstrekkers onmiddellijk over alle kerngegevens van hun patiënt moeten kunnen beschikken. In het verleden verliep dit via flows die iedereen op eigen houtje ontwikkelde en waarbij vaak gegevens en orders mondeling of op papier werden doorgegeven, wat de kans op communicatiefouten vergrootte en heel wat tijdverlies met zich meebracht. In het nieuwe EPD zullen orders, medicatievoorschriften en behandelingen die de ZNA-arts in het medisch luik registreert, onmiddellijk verschijnen in het verpleegdossier als “uit te voeren acties”. Daarnaast draagt het EPD ook bij tot het verbeteren van de patiëntveiligheid. Ten slotte is het EPD ook een belangrijk instrument voor een betere beleidsinformatie en (bij)sturing van de zorg- en bedrijfsprocessen. Al deze doelstellingen zullen ons bovendien helpen om de randvoorwaarden te vervullen voor het behalen van de JCI-accreditatie waar ZNA momenteel naar toewerkt,” besluiten Pieter Van Haute en Leo Nelen.
“Reeds in 1995 startten wij in eigen ontwikkeling met M2M. Je kon dat geen EPD noemen, meer een veredelde resultatenviewer. M2M had zeker zijn verdienste maar het ontbrak onder meer aan een component voor het verpleeg- en medicatieluik. Ook geavanceerde functionaliteiten voor artsen waren niet aanwezig in M2M. Om te beschikken over een volwaardig EPD stonden we voor de keuze: to make or to buy. Uiteindelijk hebben we gekozen voor Xperthis als leverancier van een nieuw EPD bij ZNA,” vertellen Pieter Van Haute, Programma Manager EPD en Leo Nelen, Manager bij de afdeling ICT Klinische Toepassingen bij ZNA.
Bert Verbeke
Pieter Van Haute, Programma Manager EPD
ZNA in een notendop ZNA omvat in en rond Antwerpen 3 algemene en 6 gespecialiseerde ziekenhuizen. In 2007 werd de fusie gerealiseerd van alle ZNA instellingen en ontstond zo het grootste Belgische fusieziekenhuis dat circa 2.500 bedden telt. Bij ZNA werken 7.000 mensen, waaronder 2.650 verpleegkundigen, 550 verzorgenden en een 600-tal artsen. Deze medewerkers verzorgen dagelijks ongeveer 7.000 patiënten.