KINDEROPVANG, WERELDREIS OF EINDELOOPBAAN:
Rubrieken
Wanneer is tijdskrediet mogelijk?
Uw medewerker heeft een kindje van 6 jaar en ondervindt opvangproblemen op woensdag. Kan hij hiervoor tijdskrediet opnemen?
Het zorgen voor een kind jonger dan 8 jaar is een motief waarvoor u tijdskrediet kan opnemen. Dit kan gedurende 36 kalendermaanden, ongeacht of dit tijdskrediet voltijds, halftijds of in de vorm van een één vijfde-vermindering wordt opgenomen.
Ook de palliatieve zorgen, de zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid en het volgen van een opleiding zijn geldige motieven voor tijdskrediet gedurende 36 kalendermaanden. De zorg voor een gehandicapt kind van minder dan 21 jaar en de zorg voor een eigen minderjarig zwaar ziek kind zijn motieven waarvoor u 48 kalendermaanden tijdskrediet kan nemen. In totaal kan er nooit langer dan 48 maanden tijdskrediet met motief opgenomen worden. 
Vanaf 2015 is voorzien dat er, uitgezonderd voor het volgen van een opleiding, gedurende 48 kalendermaanden recht is op uitkeringen voor tijdskrediet met motief. Zolang de wetgeving (NAR-cao n°103) het recht op tijdskrediet bij de eerste motieven niet verhoogt van 36 naar 48 maanden, heeft dit echter weinig nut. Is de opname van tijdskrediet nog mogelijk voor het maken van een wereldreis? Indien u een wereldreis wil maken, moet u tijdskrediet zonder motief opnemen. Dit kan gedurende 1 jaar voltijds, ofwel gedurende 2 jaar halftijds of ook nog door de loopbaan gedurende 5 jaar te verminderen met één vijfde. Vanaf 2015 is er echter geen recht meer op uitkeringen voor het tijdskrediet zonder motief, tenzij het een verlengingsaanvraag betreft of de overgangsmaatregel van toepassing is. Deze overgangsmaatregel houdt in dat het tijdskrediet aangevraagd werd aan de werkgever vóór 1 januari 2015, de uitkeringsaanvraag door de RVA ontvangen wordt vóór 1 april 2015 en het tijdskrediet effectief ingaat vóór 1 juli 2015. Uw medewerker is 55 jaar en wil het een beetje rustiger aandoen nu het einde van zijn loopbaan nadert. Kan hij wat minder werken in het kader van tijdskrediet? Vanaf 55 jaar is er recht op één vijfde of halftijds tijdskrediet in het stelsel van de landingsbanen. Onder bepaalde voorwaarden kan iemand zelfs tijdskrediet genieten vanaf 50 jaar. Voor de tijdskredieten die ingaan vanaf 2015 is er slechts recht op uitkeringen vanaf 60 jaar, hetzij vanaf 55 jaar als uw medewerker een loopbaan van 35 jaar kan aantonen, in een zwaar beroep werkt of gedurende 20 jaar nachtarbeid gepresteerd heeft. Ook voor de arbeidsongeschikte werknemer in de bouwsector en voor ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering blijft in 2015 het recht op uitkeringen vanaf 55 jaar. Vanaf 2016 kan voor deze gevallen een geleidelijke leeftijdsverhoging toegepast worden tot 60 jaar in 2019.
Bij toepassing van bepaalde overgangsmaatregelen kunnen er alsnog uitkeringen genoten worden vanaf 50 jaar.
Meer info: admb.be